e-mail: kontakt@bartoszlamch.pl     ::     tel. (+48) 509 171 875

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie u psychoterapeuty

Pierwsze spotkanie (lub kilka w zależności od potrzeb) jest poświęcone:

 •  poznaniu siebie nawzajem (zachęcam pacjenta by z deklaracją wyboru terapii/terapeuty pobył i zastanowił się kilka dni po pierwszym spotkaniu)
 • poznaniu przyczyn skłaniających klienta/pacjenta do poszukiwania pomocy psychologicznej
 • określeniu celu (celów) terapii
 • ustaleniu zasad współpracy terapeutycznej (tzw. kontrakt terapeutyczny

O czym będziemy rozmawiali?

 • To rozmowa nakierowana na poznanie pacjenta i jego sytuacji;
  • zawodowej (wykształcenie, zawód)
  • zdrowotnej (aktywność fizyczna, choroby, leki, używki, dieta)
  • społeczno-rodzinnej (stan cywilny, relacje, kontakty)
  • rozwojowej (zainteresowania, pasje, plany na przyszłość, system wartości)
 • Problemy i trudności z którymi pacjent się boryka, ewentualne oczekiwania co do terapii.

POROZUMIENIE (Kontrakt terapeutyczny)

(przykładowy kontrakt)

Porozumienie / Kontrakt terapeutyczny

to spisane zasady mające na celu zapewnienie skutecznej i bezpiecznej pomocy, obowiązujące pacjenta i terapeutę w czasie trwania terapii:

 • cele do osiągnięcia, metody i terminy ich realizacji (pomagam je określić, a weryfikujemy je po kilku spotkaniach terapeutycznych)
 • sposoby, jakimi terapeuta będzie klientowi/pacjentowi pomagał – role i zadania klienta/pacjenta i terapeuty
 • spóźnienia, opuszczanie sesji, rezygnacja z terapii (pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania 2 spotkań (oraz kilku w ramach własnego urlopu) w ciągu trwania procesu  terapeutycznego (12miesięcy)
 • czas trwania terapii (od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań), w zależności od gotowości klienta/pacjenta do zmiany, i ilości wyznaczonych celów (do 12 miesięcy).
 • częstość spotkań; raz w tygodniu, 4 x w miesiącu, (określenie terminu – dnia i godziny)
 • czas trwania jednej sesji ( 50 min)
 • odpłatności za sesję
 • zachowanie tajemnicy i dyskrecji (terapeuta nie przekazuje wiedzy o pacjencie jego życiu i jego rodzinie osobom nieupoważnionym)
 • powstrzymanie się od podejmowania prób samobójczych (dotyczy osób z aktywnymi myślami samobójczymi)

Powyższe tematy wchodzą w skład porozumienia, tzw. kontraktu terapeutycznego, który wyznacza wspólnie ramy pracy.

Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest akceptacja porozumienia/kontraktu przez obie strony.
Pierwsze spotkanie
Przewiń na górę