Terapia online

Rozmowa przez skype:
psycholog bartosz lamch

Uwagi techniczne:

1. Znajdz osobny pokój, by nikt Ci nie preszkadzał przez 50 min

2. zadbaj o ciszę, poinformój domowników

3. użyj kamery i słuchawek z mikrofonem (moga być od komórki) – ustaw się twarza do okna, źródła światła

4. jeśli to możliwe preferuj internet przez kabel LAN od wifi, poproś domowników o wstrzymanie transferu: Netflix, Youtube itp

5. zamknij programy które obciążają łącze i mogą rozpraszać (przeglądarka www, torrent, inne komunikatory itp.)

6. uruchom Skype na pełnym ekranie, i o uzgodnionej godzinie połącz się.

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Terapia online

Rozmowa przez skype:
psycholog bartosz lamch

Uwagi techniczne:

1. Znajdz osobny pokój, by nikt Ci nie preszkadzał przez 50 min

2. zadbaj o ciszę, poinformój domowników

3. użyj kamery i słuchawek z mikrofonem (moga być od komórki) – ustaw się twarza do okna, źródła światła

4. jeśli to możliwe preferuj internet przez kabel LAN od wifi, poproś domowników o wstrzymanie transferu: Netflix, Youtube itp

5. zamknij programy które obciążają łącze i mogą rozpraszać (przeglądarka www, torrent, inne komunikatory itp.)

6. uruchom Skype na pełnym ekranie, i o uzgodnionej godzinie połącz się.

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny
Moje doświadczenie zawodowe i kompetencje terapeutyczne

Jestem psychologiem i psychoterapeutą…

…przynależącym do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentem ma­gi­ster­skich stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Obecnie prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną – psychoterapię dla osób dorosłych indywidualna oraz par.

Posiadam ponad 6 tys. godzin doświadczenia w pracy jako psychopterapeuta, z psychologia zwiazany jestem bez mała 20 lat, a swoja wiedzę i doświadczenie ugruntowałem kończąc certyfikowany kurs psychoterapii Ericksonowskiej i Systemowej, zorganizowany przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.

Aktywnie rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej, m.in.:
  • Kurs technik terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, DCP Wrocław.
  • Kurs Pomocy psychologicznej osobom po stracie dziecka, poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia, DCP Wrocław.
  • Kurs dla profesjonalistów „Pomoc kobietom w depresji poporodowej”, Fundacja RoRo Warszawa.
  • Staż w nurcie psychodynamicznym w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  • 4,5 letni kurs psychoterapii (akredytacja PTP) we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, – intermodalny kurs psychoterapii osadzony w nurcie systemowym – Ericksonowskim.
  • Terapia własna realizowana zgodnie z nurtem systemowym.
Moja praca podlega stałym superwizjom u profesjonalistów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym, pracujących w nurcie systemowym.

Sto­su­ję się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Etyczno-Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga. Możecie Państwo liczyć na anonimowość, dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.
 
Terminy terapii
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
 

tel. +509 171 875

Gdybym nie mógł odebrać połączenia postaram się oddzwonić w ciągu 1-2 godzin.

Zapytania e-mailowe proszę kierować pod adres kontakt@bartoszlamch.pl

Adres gabinetu:

ul. Jesionowa 54/2 (domofon: przycisk 2 i dzwonek)
50-504 Wrocław / Krzyki

Parking – dostępny po kontakcie z terapeutą

Etyka zawodowa

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa stanowi m.in.:

• psycholog zawsze dąży do tego, żeby kontakt z nim był pomocny dla drugiego człowieka czy grupy osób

• psycholog ponosi szczególną odpowiedzialność, wynikającą ze specyfiki wykonywanego zawodu

• psycholog powinien poinformować klienta o ewentualnym ryzyku związanym ze stosowanymi metodami terapeutycznymi oraz o istniejących metodach alternatywnych, z uwzględnieniem metod niepsychologicznych

• psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej

Jeśli nie znalezłeś odpowiadającego terminu rekomenduję kontakt z panią Agnieszką Tomaszewską, psychoterapeutką pracującą pod tym samym adresem we Wrocławiu.