e-mail: kontakt@bartoszlamch.pl     ::     tel. (+48) 509 171 875

Genogram

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat genogramu prof. dr hab. Ireny Namysłowskiej: Przeszłość jest w teraźniejszości i przyszłości. Genogram w terapii rodzin 


Jaki jest cel tworzenia genogramu?

Przyglądasz się:

 • przekonaniom i mitom na temat rodziny
 • fazie cyklu życia rodziny
 • wzorcom rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie (np. nadopiekuńcza matka, rozwody, nieudane małżeństwa)
 • trójkątom rodzinnym
 • podsystemom rodzinnym (małżeństwo, rodzice, rodzeństwo)
 • granicom w rodzinie (międzypokoleniowym i wewnątrzpokoleniowym)
 • STRATOM W RODZINIE: śmierć i żałoba (w tym niedokończona), utraty, samobójstwa, odcięcia i wykluczenia
 • ZMIANOM w rodzinie (kryzys, śmierć, przeprowadzka, ciąża, strata pracy, zmiana szkoły, wyprowadzka dzieci z domu i innym)
 • tajemnicom i dziedzictwu rodzinnemu
 • rytuałom (jak są w rodzinie obchodzone)
 • (pod)świadomym zasadom rodzinnym, którym jesteśmy wierni, (np. najważniejsze są pieniądze, brońmy się przed obcymi, źle nie mówi się o zmarłych)
 • przekonaniom rodzinnym (np. na temat małżeństw, dzieci, związków)
 • wartościom rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie
 • historii: konfliktów, nadużyć, uzależnień, związków
 • emocjom w rodzinie: lęk dziedziczony po przodkach, trauma, poczucie winy, smutek i innym
 • KOMUNIKACJI rodzinnej
 • OBJAWOM zdrowotnym
 • regułom i kodom zachowań
 • TOŻSAMOŚCI: m. in. do kogo jestem podobny (np: po kim mamy imię)
 • nieświadomym lojalnościom i delegacjom (na dzieci)
 • bilansowi zysków i strat w rodzinie
 • potrzebom
 • buntowi (kto, kiedy się buntował, jak separacja i adolescencja przebiegła)
 • ZASOBOM RODZINY
 • wizji życia optymistyczna czy pesymistyczna?
 • WAŻNYM FAKTOM w życiu rodziny: śmierci, samobójstwa, choroby, uzależnienia, rozwody/odcięcia i inne
 • RELACJOM RODZINNYM.

Co zyskasz, kiedy go stworzysz?

 • uświadomisz sobie to co ukryte, trudne, męczące
 • poznasz mity przekazywane z pokolenia na pokolenie
 • możesz dowiedzieć się dlaczego wybrałaś tego a nie innego partnera, komu jesteś podświadomie lojalny
 • dowiesz się, dlaczego twoje dziecko „źle” się zachowuje
 • poznasz wzorce które są przekazywane w twojej rodzinie z pokolenia na pokolenie
 • dowiesz się, czemu tak trudno Ci o dobrą komunikację z partnerem/dzieckiem/rodzicem
 • znajdziesz „trupy ukryte w szafie” twojej rodziny
 • rozpoznasz w jakiej fazie cyklu życia rodziny jesteście i czy jesteś w jakimś (nie)zdrowym rozpoznasz w jakiej fazie cyklu życia rodziny jesteście i czy jesteś w jakimś (nie)zdrowym „trójkącie”„trójkącie”
 • możesz zrozumiesz źródło waszych problemów rodzinnych.

Sugestie:

 • Przy sporządzaniu genogramu ważne jest w miarę ścisłe przestrzeganie zasad dotyczących prawidłowego rozrysowania genogramu, bo to bardzo ułatwia jego wnikliwe odczytanie i interpretację. Należy też zadbać o odbiorców naszego przedstawienia, rysując swój genogram RĘCZNIE na dużej płachcie (A1) i grubymi liniami, np. flamastrami.
 • Każdy z Państwa będzie miał możliwość dwukrotnego przedstawienia swojego genogramu. Pierwsze przedstawienie dotyczyło będzie struktury i narracji rodzinnych, zawartych w genogramie, zaś drugie będzie pod kątem wzajemnych relacji, procesów międzypokoleniowego przekazu oraz znaczenia tych spraw dla naszego funkcjonowania.
 • Praca nad własnymi genogramami może okazać się dla każdego z Państwa ciekawą przygodą i prowadzić do ważnych odkryć w zakresie własnych przekazów, a niekiedy także do odbudowy zerwanych relacji z niektórymi częściami rodziny. Genogram tworzony w grupie z rodziną ma doskonałą wartość integrującą.

Po narysowaniu warto zadać sobie pytanie o pierwsze wrażenie:

 • Czy jest coś co rzuca Ci się w oczy, kiedy spojrzysz na wykonany genogram?
 • czy są jakieś szczególne tradycje, tendencje czy oczywiste związki przechodzące z pokolenia na pokolenie co do nadawania imion w Twojej rodzinie?
 • czy mają jakieś znaczenie daty urodzenia, ślubów, rozwodów czy śmierci w historii twojej rodziny?
 • czy powtarzają się jakieś informacje o osobach, wykonywane zawody, przebyte choroby, inne?
 • czy dostrzegasz brak ważnych informacji dotyczących Twojej rodziny?
 • czy patrząc na swój genogram i biorąc pod uwagę wnioski możesz powiedzieć, że masz po-czucie stabilności w życiu?
 • od kogo możesz czerpać wsparcie w twojej rodzinie, kogo ty wspierasz?
 • czy ktoś ma podobny kłopot do ciebie?
 • czy powtarzają się jakieś wzorce, tendencje zachowań, objawów, kłopotów, relacji w Twojej rodzinie?
 • może sam zadasz sobie jakieś ważne pytanie po narysowaniu genogramu?

Jak samodzielnie narysować genogram?

Zacznij od siebie na dole arkusza, rysując odpowiedni symbol kobiety lub mężczyzny. Wpisz swój wiek w środek koła lub kwadratu.

Mężczyzna

Kobieta

Narysuj rodziców i napisz ich imiona. Mężczyzna umieszczany jest po Lewej stronie, kobieta po Prawej.

Następnie narysuj symbole oznaczające kolejne osoby: małżonka / żonę, dzieci, rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, dziadków, inne ważne osoby. Dzieci / rodzeństwo rysujemy w kolejności od NAJSTARSZEGO do NAJMŁODSZEGO (najstarsze będzie z lewej strony).

małżeństwo
narzeczeństwo
ciąża
poronienie
adopcja
bliźnięta

Nanieś na genogram pozostałe symbole oraz daty

osoba zmarła
nowotwór
alkoholizm
separacja
rozwód
Przykład genogramu – model podstawowy:

Przykład genogramu – model pełny

Model uzupełniony o relacje emocjonalne, wspólne mieszkanie, zależności, koligacje

Genogram
Przewiń na górę