e-mail: kontakt@bartoszlamch.pl     ::     tel. (+48) 509 171 875

FAQ

Jak wygląda nasza pierwsza rozmowa telefoniczna?

Możliwe, że masz pytania na które chcesz znaleźć odpowiedzi, postaram się na nie odpowiedzieć. Zadam też pytanie o powód który skłonił Cie do kontaktu by najlepiej określić termin i formę spotkania.

Jak szybko możemy się spotkać?

Moją intencją jest taka organizacja czasu, abyśmy mogli się spotkać w ciągu 7 dni.

Co wtedy gdy okaże się, że to mój partner też potrzebuje psychoterapii?

Jeśli wyrazi taką wole, istnieje możliwość zaproszenia partnera by jego perspektywa wzbogaciła obraz pacjenta. Mogę zaproponować kontakt do terapeuty z którym partner może pracować nad swoimi problemami. W innym przypadku postaramy się znaleźć nowe sposoby i rozwiązania, często gdy zmienimy swoje zachowanie, zachowanie naszych bliskich również ulegnie zmianie.

Czy mogę liczyć na poufność spotkań?

Tematy poruszane w trakcie spotkań jak i sam fakt twojego uczestnictwa w sesji stanowi tajemnicę. Nie przekazuję informacji o pacjencie czy przebiegu terapii osobom postronnym, rodzinie, zakładowi pracy.

Kto może prowadzić psychoterapię?

Nie wystarczy ukończyć psychologię czy kurs psychoterapii, by móc prowadzić psychoterapię. Poza nabytymi na szkoleniach kompetencjami, każdy przyszły psychoterapeuta musi przejść własną psychoterapię oraz poddawać swoja praktykę psychoterapeutyczna nadzorowi profesjonalisty tzw. superwizora. Kompetentny psychoterapeuta posiada cechy osobowościowe przydatne w pracy z klientem jak tolerancja, empatia czy umiejętność aktywnego słuchania.

Czy psychoterapia zmienia osobowość?

Psychoterapeuta poprzez odpowiednie pytania zadane klientowi umożliwia mu konfrontacje, poznanie, uświadomienie sobie swoich przekonań, doświadczeń, potrzeb i uczuć. Daje możliwość klientowi definiować je na nowo, tak aby być bardziej w zgodzie ze sobą. To owocuje zmianą w zakresie zachowania i przeżywania określonych doświadczeń, ale jest to zmiana, której klient chce i akceptuje, taką, której pragnie.

Czy z psychoterapii korzystają tylko osoby z problemami?

Psychoterapia przysłuży się osobom które chcą głębiej poznać siebie po to, by prowadzić lepsze i bardziej pełne życie, skutecznie pokonać pojawiające się trudności. Potrzeba rozwoju i poznanie własnego potencjału jest dobra okazja by sięgnąć po psychoterapię choć jej skuteczność będzie szczególnie doceniona przez osoby będące w cierpieniu i potrzebujące emocjonalnego wsparcia.

Ile trwa psychoterapia, jak szybko osiągnę zmianę?

Czas terapii zależy od wielu czynników: sytuacji pacjenta, motywacji do zmiany, zasobów wewnętrznych pacjenta, modalności w której pracuje psychoterapeuta, rodzaju trudności oraz celów z jakimi pacjent zgłasza się na psychoterapię. Czas trwania psychoterapii może zawierać się od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. To od celu pacjenta, jego gotowości na zmianę i orientacji w której pracuje razem z terapeutą zależy czas terapii. Pacjent decyduje o zakończeniu terapii, w oparciu o cele i zmianę osiągniętą w trakcie terapii. Już samo umówienie się i przyjście na terapię jest zmianą która zasługuje na uznanie. Proponuje terapię średnioterminową (12 miesięcy).

Kto może brać udział w psychoterapii?

Warunkiem uczestnictwa w psychoterapii jest dobra i nieprzymuszona wola pacjenta jak i terapeuty, dlatego każdy może brać udział w terapii niezależnie od przeżywanych trudności lecz nie każdy psychoterapeuta może się podjąć pracy z danym problemem. Terapeuta ma wybór a klient ma w każdym momencie terapii prawo do zmiany terapeuty. Punktem wyjścia do rozpoczęcia psychoterapii jest motywacja klienta do pracy nad sobą i określenie celu tej pracy. Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii w danym momencie, jest stan psychiczny klienta wskazujący na konieczność hospitalizacji (zaburzenia psychotyczne, otępienie, uzależnienie od alkoholu, narkotyków).

 Co to jest kontrakt psychologiczny?

Kontrakt psychologiczny to zbiór zasad/zobowiązań pacjenta i terapeuty ustalanych na pierwszych sesjach i dotyczący m.in. częstotliwości i terminu spotkań, zasad kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, zasad odwoływania sesji, sposobu płacenia. W ramach kontaktu ustalamy również wspólnie cel terapii. Kontakt ma charakter pisemny.

Dlaczego mamy spotykać się co tydzień?

Zmiana jaka zachodzi w pacjencie podczas terapii wymaga powtarzalności i regularności. Terapia jest długotrwałym procesem zmiany, z optymalną częstotliwością spotkań raz w tygodniu, po 50 min. Taka cykliczność pozwala na asymilację doświadczeń z terapii przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktu terapeutycznego. W uzasadnionym przypadku (np: głęboka depresja) zachęcam do częstszych spotkań (2 razy w tygodniu).

Co wtedy gdy biorę leki od psychiatry?

W trakcie terapii lub jeszcze przed jej rozpoczęciem pacjent może otrzymać od psychoterapeuty zalecenie konsultacji psychiatrycznej i korzystania ze wsparcia farmakologicznego. Fakt iż pacjent w trakcie psychoterapii bierze leki od psychiatry bywa korzystnym uzupełnieniem wsparcia w zmianie, leki nie przeszkadzają w sięganiu po pomoc psychoterapeutyczną, częściej spotykam się z przyspieszeniem efektów i zmian w psychoterapii po zastosowaniu leków

Czy o swoich problemach muszę rozmawiać z psychologiem, czy nie wystarczy mi wsparcie rodziny i znajomych?

Jeśli rozmowa z najbliższymi lub zaufanymi osobami pomaga i czujesz po niej lepiej, pojawia się trwała poprawa twojego samopoczucia to wizyta u psychologa może nie być potrzebna. Jeśli jednak twoje obniżone samopoczucie, depresja, lęki, czy inne nieakceptowane zachowania powracają – wówczas pomoc psychologa jest wskazana i pomocna.

Czy rozmowa może pomoc?

Rozmowa, bycie wysłuchanym, zrozumianym, akceptowanym jest podstawą budowania relacji terapeutycznej, zaufania, otwartości. Dzięki rozmowie pacjent w miejsce samotności czuje akceptację i bycie ważnym, zamiast bezradności czuje wsparcie i sprawstwo, a swoja przyszłość zaczyna widzieć w bardziej realistyczny sposób.

Czemu pacjent ma sam umawiać się na terapię?

Samodzielna decyzja pacjenta który osobiście kontaktuje się / zapisuje na terapię, świadczy o motywacji i uznaniu swojego problemu. To dojrzała postawa świadcząca o gotowości do kolejnych zmiany, w przeciwieństwie do postawy zależności pacjenta umówionego przez osoby bliskie, i nie do końca uznającego swój problem.

Czy można pic alkohol w trakcie bycia w terapii?

Abstynencja w trakcie trwania terapii będzie pomocnym czynnikiem wspierającym tempo osiągania zmiany.

Czy uzależnienie od psychoterapii jest możliwe?

Obawy związane z psychoterapia są naturalną reakcją pacjenta, to cenne terapeutycznie gdy pacjent dzieli się z terapeutą emocjami które odczuwa w kontakcie i na myśl o terapii i terapeucie.

Czy otrzymam opinię psychologiczną?

Na prośbę pacjenta wystawiam zaświadczenie o uczestnictwie w psychoterapii, (ilość godzin / okres czasu trwania). Na zaświadczeniu nie umieszczam diagnozy czy opinii przeznaczonych do celów pozaterapeutycznych (Fundusz ubezpieczeniowy, Zakład pracy, Sąd).

FAQ
Przewiń na górę