WYKONAJ TEST


Ocena poziomu lęku:

Inwentarz lęku Burnsa

Ocena poziomu depresji (BDI IA):

Inwentarz Depresji Becka

Genogram

Model równowagi

Skala wydarzeń zyciowych

 

Artykuł o genogramie:

Przeszłość jest w teraźniejszości i przyszłości. Genogram w terapii rodzin  -  Prof. Dr hab. Irena Namysłowska

 

Jaki jest cel tworzenia genogramu?


Przyjrzenie się:
• przekonaniom i mitom na temat rodziny
• fazie cyklu życia rodziny
• wzorcom rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie (np. nadopiekuńcza matka, rozwody, nieudane małżeństwa)
• trójkątom rodzinnym
• podsystemom rodzinnym (małżeństwo, rodzice, rodzeństwo)
• granicom w rodzinie (międzypokoleniowym i wewnątrzpokoleniowym)
• STRATOM W RODZINIE: śmierć i żałoba (w tym niedokończona), utraty, samobójstwa, odcięcia i wykluczenia
• ZMIANOM w rodzinie (kryzys, śmierć, przeprowadzka, ciąża, strata pracy, zmiana szkoły, wyprowadzka dzieci z domu i innym)
• tajemnicom i dziedzictwu rodzinnemu
• rytuałom (jak są w rodzinie obchodzone)
• (pod)świadomym zasadom rodzinnym, którym jesteśmy wierni, (np. najważniejsze są pieniądze, brońmy się przed obcymi, źle nie mówi się o zmarłych)
• przekonaniom rodzinnym (np. na temat małżeństw, dzieci, związków)
• wartościom rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie
• historii: konfliktów, nadużyć, uzależnień, związków
• emocjom w rodzinie: lęk dziedziczony po przodkach, trauma, poczucie winy, smutek i innym
• KOMUNIKACJI rodzinnej
• OBJAWOM zdrowotnym
• regułom i kodom zachowań
• TOŻSAMOŚCI: m. in. do kogo jestem podobny (np: po kim mamy imię)
• nieświadomym lojalnościom i delegacjom (na dzieci)
• bilansowi zysków i strat w rodzinie
• potrzebom
• buntowi (kto, kiedy się buntował, jak separacja i adolescencja przebiegła)
• ZASOBOM RODZINY
• wizji życia optymistyczna czy pesymistyczna?
• WAŻNYM FAKTOM w życiu rodziny: śmierci, samobójstwa, choroby, uzależnienia, rozwody/odcięcia i inne
• RELACJOM RODZINNYM.


Co zyskasz, kiedy go stworzysz?


• uświadomisz sobie to co ukryte, trudne, męczące
• poznasz mity przekazywane z pokolenia na pokolenie
• możesz dowiedzieć się dlaczego wybrałaś tego a nie innego partnera, komu jesteś podświadomie lojalny
• dowiesz się, dlaczego twoje dziecko „źle” się zachowuje
• poznasz wzorce które są przekazywane w twojej rodzinie z pokolenia na pokolenie
• dowiesz się, czemu tak trudno Ci o dobrą komunikację z partnerem/dzieckiem/rodzicem
• znajdziesz „trupy ukryte w szafie” twojej rodziny
• rozpoznasz w jakiej fazie cyklu życia rodziny jesteście i czy jesteś w jakimś (nie)zdrowym rozpoznasz w jakiej fazie cyklu życia rodziny jesteście i czy jesteś w jakimś (nie)zdrowym „trójkącie”„trójkącie”
• możesz zrozmożesz źródło waszych problemów rodzinnych.

 

Sugestie:

• Przy sporządzaniu genogramu ważne jest w miarę ścisłe przestrzeganie zasad dotyczących prawidłowego rozrysowania genogramu, bo to bardzo ułatwia jego wnikliwe odczytanie i iinterpretację. Należy też zadbać o odbiorców naszego przedstawienia, rysując swój genogram RĘCZNIE na dużej płachcie (A1) i grubymi liniami, np. flamastrami.
• Każdy z Państwa będzie miał możliwość dwukrotnego przedstawienia swojego genogramu. Pierwsze przedstawienie dotyczyło będzie struktury i narracji rodzinnych, zawartych w genogramie, zaś drugie będzie pod kątem wzajemnych relacji, procesów międzypokoleniowego przekazu oraz znaczenia tych spraw dla naszego funkcjonowania.
• Praca nad własnymi genogramami może okazać się dla każdego z Państwa ciekawą przygodą i prowadzić do ważnych odkryć w zakresie własnych przekazów, a niekiedy także do odbudowy zerwanych relacji z niektórymi częściami rodziny. Genogram tworzony w grupie z rodziną ma doskonałą wartość integrującą.


Po narysowaniu warto zadać sobie pytanie o pierwsze wrażenie

Czy jest coś co rzuca Ci się w oczy, kiedy spojrzysz na wykonany genogram?


Zastanów się:

• czy są jakieś szczególne tradycje, tendencje czy oczywiste związki przechodzące z pokolenia na pokolenie co do nadawania imion w Twojej rodzinie?
• czy mają jakieś znaczenie daty urodzenia, ślubów, rozwodów czy śmierci w historii twojej rodziny?
• czy powtarzają się jakieś informacje o osobach, wykonywane zawody, przebyte choroby, inne?
• czy dostrzegasz brak ważnych informacji dotyczących Twojej rodziny?
• czy patrząc na swój genogram i biorąc pod uwagę wnioski możesz powiedzieć, że masz po-czucie stabilności w życiu?
• od kogo możesz czerpać wsparcie w twojej rodzinie, kogo ty wspierasz?
• czy ktoś ma podobny kłopot do ciebie?
• czy powtarzają się jakieś wzorce, tendencje zachowań, objawów, kłopotów, relacji w Twojej rodzinie?
• może sam zadasz sobie jakieś ważne pytanie po narysowaniu genogramu?

 

Jak samodzielnie narysować genogram?

 

  1. Zacznij od siebie na dole arkusza, rysując odpowiedni symbol kobiety lub mężczyzny. Wpisz swój wiek w środek koła lub kwadratu.

               mężczyzna                                                             kobieta    

             m                                                                 k

 

  1. Narysuj rodziców i napisz ich imiona. Mężczyzna umieszczany jest po Lewej stronie, kobieta po Prawej.

                            Witold                              Grażyna

                            gg

                  ( Starsza córka             młodsza adoptowana córka)

 

  1. Następnie narysuj symbole oznaczające kolejne osoby: małżonka / żonę, dzieci, rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, dziadków, inne ważne osoby. Dzieci / rodzeństwo rysujemy w kolejności od NAJSTARSZEGO do NAJMŁODSZEGO (najstarsze będzie z lewej strony).

                           

                            małżeństwo                                           narzeczeństwo                                                             ciąża

          mal                    naz                                          ciaz

 

                         poronienie                                                           bliźnięta                                                                          adopcja

               por                                    bliz                                                     adop

 

  1. Nanieś na genogram pozostałe symbole oraz daty.

 

                  osoba zmarła           CA  choroba nowotworowa              alkoholizm / problem z uzależnieniem               #    więzienie / konflikt z prawem

                      zmar                   ca                                      aa                                    wi

              przekreślony symbol,
      ile miał lat gdy zmarł, powód śmierci

 

 

                                         rozwód                                                   separacja

                       roz                            sep

 

 

Materiały przydatne w tworzeniu genogramu:

 

Przykład genogramu - model podstawowy:

geno1

 

 

Przykład genogramu - model pełny: uzupełniony o relacje, wspolne mieszkanie

geno2