e-mail: kontakt@bartoszlamch.pl     ::     tel. (+48) 509 171 875

Author : bartosz

Genogram

Zapraszam do zapoznania się z zasadami tworzenia genogramu – narzędzia, które pomaga rozumieć schematy, przekonania i kody panujące w Twojej rodzinie.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie (lub kilka w zależności od potrzeb) jest poświęcone: O czym będziemy rozmawiali? POROZUMIENIE (Kontrakt terapeutyczny) (przykładowy kontrakt) Porozumienie / Kontrakt terapeutyczny to spisane zasady mające na celu zapewnienie skutecznej i bezpiecznej pomocy, obowiązujące pacjenta i terapeutę w czasie trwania terapii: Powyższe tematy wchodzą w skład porozumienia, tzw. kontraktu terapeutycznego, który wyznacza wspólnie ramy […]

Przewiń na górę