WYKONAJ TEST
Ocena poziomu lęku i depresji:

Inwentarz lęku Burnsa

Test depresji Becka

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

 • To rozmowa nakierowana na poznanie pacjenta i jego sytuacji;
  • zawodowej (wykształcenie, zawód)
  • zdrowotnej (aktywnośc fizyczna, choroby, leki, używki, dieta)
  • społeczno-rodzinnej (stan cywilny, relacje, kontakty)
  • rozwojowej (zainteresowania, pasje, plany na przyszłość, system wartości)
 • Problemy i trudności z którymi pacjent się boryka, ewentualne oczekiwania co do terapii czy otoczenia.

Pierwsze spotkanie (lub kilka w zależności od potrzeb) jest poświęcone:

 • poznaniu siebie nawzajem (zachęcam pacjenta by z deklaracją wyboru terapii/terapeuty pobył i zastanowił się kilka dni po pierwszym spotkaniu)
 • poznaniu przyczyn skłaniających klienta/pacjenta do poszukiwania pomocy psychologicznej
 • określeniu celu (celów) terapii
 • ustaleniu zasad współpracy terapeutycznej (tzw. kontrakt terapeutyczny)

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to spisane zasady zachowania/postępowania, które obowiązują klienta/pacjenta oraz terapeutę w czasie trwania terapii:

 • cele do osiągnięcia, metody i terminy ich realizacji (pomagam je okreslić, a weryfikujemy je po kilku spotkaniach terapeutycznych)
 • oczekiwania klienta/pacjenta wobec zachowania terapeuty (dyrektywność, tempo pracy, udzielanie porad, wsparcie, terapia indywidualna)
 • sposoby, jakimi terapeuta będzie klientowi/pacjentowi pomagał - role i zadania klienta/pacjenta i terapeuty
 • spóźnienia, opuszczanie sesji, rezygnacja z terapii (pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania 2 spotań (oraz kilku w ramach własnego urlopu) w ciągu trwania precosu terapeutycznego (12miesiecy) )
 • czas trwania terapii (od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań), w zależności od gotowosci klienta/pacjenta do zmiany, i ilości wyznaczonych celów (do 12 miesięcy).
 • częstość spotkań; raz w tygodniu, 4 x w miesiącu, (określenie terminu - dnia i godziny)
 • czas trwania jednej sesji ( 50 min) i odpłatności za sesję (w zależności od formy terapii odpłatność wynosi: indywidualna 140zł, pary/rodzina 250zł)
 • zachowanie tajemnicy i dyskrecji (terapeuta nie przekazuje wiedzy o pacjencie jego zyciu i jego rodzinie osobom nieupowaznionym)
 • powstrzymanie się od podejmowania prób samobójczych (dotyczy osób z aktywnymi myslami samobójczymi)

Powyższe tematy wchodzą w skład tzw. kontraktu terapeutycznego, który wyznacza wspólnie ramy pracy.

Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest akceptacja kontraktu przez obie strony.