WYKONAJ TEST


Ocena poziomu lęku:

Inwentarz lęku Burnsa

Ocena poziomu depresji (BDI IA):

Inwentarz Depresji Becka

Genogram

Model równowagi

Skala wydarzeń zyciowych

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

 •  poznaniu siebie nawzajem (zachęcam pacjenta by z deklaracją wyboru terapii/terapeuty pobył i zastanowił się kilka dni po pierwszym spotkaniu)
 • poznaniu przyczyn skłaniających klienta/pacjenta do poszukiwania pomocy psychologicznej
 • określeniu celu (celów) terapii
 • ustaleniu zasad współpracy terapeutycznej (tzw. kontrakt terapeutyczny

 


O czym będziemy rozmawiali?

 • To rozmowa nakierowana na poznanie pacjenta i jego sytuacji;
  • zawodowej (wykształcenie, zawód)
  • zdrowotnej (aktywnośc fizyczna, choroby, leki, używki, dieta)
  • społeczno-rodzinnej (stan cywilny, relacje, kontakty)
  • rozwojowej (zainteresowania, pasje, plany na przyszłość, system wartości)
 • Problemy i trudności z którymi pacjent się boryka, ewentualne oczekiwania co do terapii.

 


Kontrakt terapeutyczny

(przykładowy kontrakt)

kontrakt1 Kontrakt terapeutyczny

 to spisane zasady mające na celu zapewnienie skutecznej i bezpiecznej pomocy, obowiązujące pacjenta i terapeutę w czasie trwania terapii:

 •   cele do osiągnięcia, metody i terminy ich realizacji (pomagam je okreslić, a weryfikujemy je po kilku spotkaniach terapeutycznych)

•   sposoby, jakimi terapeuta będzie klientowi/pacjentowi pomagał - role i zadania klienta/pacjenta i terapeuty

 •   spóźnienia, opuszczanie sesji, rezygnacja z terapii (pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania 2 spotań (oraz kilku w ramach własnego urlopu) w ciągu trwania procesu  terapeutycznego (12miesięcy)

 •   czas trwania terapii (od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań), w zależności od gotowosci klienta/pacjenta do zmiany, i ilości wyznaczonych celów (do 12 miesięcy).

 •   częstość spotkań; raz w tygodniu, 4 x w miesiącu, (określenie terminu - dnia i godziny)

 •   czas trwania jednej sesji ( 50 min)

•   odpłatności za sesję

 •   zachowanie tajemnicy i dyskrecji (terapeuta nie przekazuje wiedzy o pacjencie jego życiu i jego rodzinie osobom nieupowaznionym)

 •   powstrzymanie się od podejmowania prób samobójczych (dotyczy osób z aktywnymi myslami samobójczymi)

    Powyższe tematy wchodzą w skład tzw. kontraktu terapeutycznego, który wyznacza wspólnie ramy pracy.

Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest akceptacja kontraktu przez obie strony.