WYKONAJ TEST
Ocena poziomu lęku i depresji:

Inwentarz lęku Burnsa

Test depresji Becka

konsultacje psychologiczne

Zapraszam do rejestracji na

pierwszą konsultacją psychologiczną.

Zapytaj o szczegóły i terminy
pod numerem tel. +509 171 875

Zapytaj o wolne terminy!

REJESTRACJA TELEFONICZNA I E-MAILOWA

Rejestracja telefoniczna
tel. +509 171 875
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.
Zapytania e-mailowe proszę kierować
pod adres kontakt@bartoszlamch.pl

Zapraszam do rejestracji na pierwsze spotkanie konsultacyjne.

Pierwsze spotkanie (lub kilka w zależności od potrzeb) jest poświęcone:

 • poznaniu przyczyn skłaniających klienta/pacjenta do poszukiwania pomocy psychologicznej
 • określeniu celu (celów) terapii
 • ustaleniu zasad współpracy terapeutycznej (tzw. kontrakt terapeutyczny)

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to spisane zasady zachowania/postępowania, które obowiązują klienta/pacjenta oraz terapeutę w czasie trwania terapii:

 • cele do osiągnięcia, metody i terminy ich realizacji (pomagam je okreslić, a weryfikujemy je po kilku spotkaniach terapeutycznych)
 • oczekiwania klienta/pacjenta wobec zachowania terapeuty (dyrektywność, tempo pracy, udzielanie porad, wsparcie, terapia indywidualna)
 • sposoby, jakimi terapeuta będzie klientowi/pacjentowi pomagał - role i zadania klienta/pacjenta i terapeuty
 • możliwość udziału członków rodziny w terapii
 • spóźnienia, opuszczanie sesji, rezygnacja z terapii
 • czas trwania terapii (od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań), w zależności od gotowosci klienta/pacjenta do zmiany, i ilości wyznaczonych celów.
 • częstość spotkań (określenie dnia i godziny)
 • czas trwania jednej sesji ( 50 min) i odpłatności za sesję (w zależności od formy terapii odpłatność wynosi: indywidualna 140zł, pary/rodzina 220zł)
 • zachowanie tajemnicy i dyskrecji (imię oraz nr telefonu czy e-mail - wystarczy)

Powyższe tematy wchodzą w skład tzw. kontraktu terapeutycznego, który wyznacza wspólnie określone ramy pomocy. Strony mogą włączyć do kontraktu dowolne uwagi, sugestie i prośby. . Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest akceptacja kontraktu psychoterapeutycznego przez obie strony.

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Bartosz Lamch - ZnanyLekarz.pl