WYKONAJ TEST


Ocena poziomu lęku:

Inwentarz lęku Burnsa

Ocena poziomu depresji (BDI IA):

Inwentarz Depresji Becka

Genogram

Model równowagi

Skala wydarzeń zyciowych

Bartosz Lamch - Psycholog, Psychoterapeuta

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą...

...przynależącym do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentem ma­gi­ster­skich stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Obecnie prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną - psychoterapię dla osób dorosłych indywidualna oraz par.

Posiadam ponad 6 tys. godzin doświadczenia w pracy jako psychopterapeuta, z psychologia zwiazany jestem bez mała 20 lat, a swoja wiedzę i doświadczenie ugruntowałem kończąc certyfikowany kurs psychoterapii Ericksonowskiej i Systemowej, zorganizowany przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.


 

Aktywnie rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej, m.in.:

  • Kurs technik terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, DCP Wrocław.
  • Kurs Pomocy psychologicznej osobom po stracie dziecka, poronieniu - interwencja kryzysowa i terapia, DCP Wrocław.
  • Kurs dla profesjonalistów "Pomoc kobietom w depresji poporodowej", Fundacja RoRo Warszawa.
  • Staż w nurcie psychodynamicznym w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  • 4,5 letni kurs psychoterapii (akredytacja PTP) we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, - intermodalny kurs psychoterapii osadzony w nurcie systemowym - Ericksonowskim.
  • Terapia własna realizowana zgodnie z nurtem systemowym.

 

Moja praca podlega stałym superwizjom u profesjonalistów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym, pracujących w nurcie systemowym.


 

Sto­su­ję się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Etyczno-Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga. Możecie Państwo liczyć na anonimowość, dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.


 

 

Polityka Cookies strony www.bartoszlamch.pl