WYKONAJ TEST
Ocena poziomu lęku i depresji:

Inwentarz lęku Burnsa

Test depresji Becka

Bartosz Lamch - Psycholog, Psychoterapeuta

Umów się na spotkanie już dzisiaj, jeśli:

 • Czujesz, że nie radzisz sobie z problemami
 • Odczuwasz dyskomfort psychiczny i złe samopoczucie
 • Czujesz, że dzieje się z tobą coś niepokojącego
 • Dojrzewasz do zmiany, chcesz poczuć się lepiej
 • Chcesz rozwinąć swoje możliwości i wiesz, że jesteś tego warty/a
 • Potrzebujesz w pełni wykorzystać swój potencjał, pragniesz cieszyć się życiem
 • Chcesz porozmawiać i być słuchanym

Znany lekarz / w przypadku innych terminów proszę o kontakt telefoniczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą...

...przynależącym do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentem ma­gi­ster­skich stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Obecnie prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną - psychoterapia indywidualna osób dorosłych i par.

Posiadam doświadczenie w pracy jako psycholog z grupami przedszkolnymi m.in. w placówkach integracyjnych, skupiających i integrujących dzieci z Zespołem Aspergera, Autyzmem, opóźnieniem intelektualnym czy ADHD


 

Aktywnie rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej, m.in.:

 • Kurs technik terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, DCP Wrocław.
 • Kurs Pomocy psychologicznej osobom po stracie dziecka, poronieniu - interwencja kryzysowa i terapia, DCP Wrocław.
 • Kurs dla profesjonalistów "Pomoc kobietom w depresji poporodowej", Fundacja RoRo Warszawa.
 • Staż w nurcie psychodynamicznym w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • 4,5 letni kurs psychoterapii (akredytacja PTP) we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, - intermodalny kurs psychoterapii osadzony w nurcie systemowym - Ericksonowskim.
 • Terapia własna realizowana zgodnie z nurtem systemowym.

 

Moja praca podlega stałym superwizjom u profesjonalistów zwią­za­nych z Pol­skim To­wa­rzy­stwem Psy­cho­lo­gicz­nym, pracujących w nurcie systemowym.


 

Sto­su­ję się do zasad etycz­nych Ko­dek­su Etyczno-Za­wo­do­we­go Psy­cho­lo­ga. Możecie Państwo liczyć na anonimowość, dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.